Slovakya Erasmus Vizesi

Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamıyla tercih edilen ülkelerden biri Slovakya’dır. Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Slovakya’da öğrenim görecekler, vize hizmet merkezleri aracılığıyla veya direkt olarak  Slovakya Büyükelçiliği Ankara, Slovakya Başkonsolosluğu İstanbul’abaşvuruda bulunabilirler. Slavakya erasmus vizesiyle Slovakya’ya girişlere müteakiben 3 (üç) gün içerisinde ikamet izinlerini almak için bağlı bulundukları bölgenin Yabancılar Şubesi’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  Erasmus vizesi için öğrenciler, ikamet edeceği yere ilişkin yazı  (üniversite yurdundan alınacak yazıyı, onaylı kira sözleşmesi vb.) ibraz etmelidirler. Erasmus vize başvurularında  Slovakya’dan ve Türkiye’den alınacak adli sicil belgeleri ile Türkçe adli sicil belgesinin onaylı Slovakça çevirisi ibraz edilmelidir.  Gerek Türkiye’den gerek Slovakya’dan adli sicil kayıt belgelerinin ayrı ayrı temin edilmesi ve sicil kayıtlarının apostil tasdikli olarak temin edilmesi gerekmektedir. Belgelerdeki apostil tasdikinin standartlara göre düzenlendiğine ve doğum tarihinin gün/ay/yıl itibariyle yazıldığına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde belgeler Slovak makamlarınca kabul edilmemektedir. Adli sicil kaydının üç ay süreyle geçerliliği bulunmaktadır.  Slovakya’daki kalış süresini kapsayan sağlık sigortası ibraz edilmelidir. Öğrencinin Türkiye’den alacağı sağlık sigortası resmi onaylı tercüme ettirilmelidir sigortada poliçesinde geçerlilik kapsamı olarak Slovakya ibaresi yer almalıdır.  Kamu sağlığını tehlikeye atacak bir hastalığı olmadığını belirtir sağlık raporu, Slovakya’dan alınmalıdır. Ücreti 50-150 Euro arasında değişmektedir. Öğrenci bu belgeyi, ikamet iznini almasını müteakip 30 gün içerisinde bağlı bulunduğu bölgenin Yabancılar Şubesi’ne teslim etmelidir. Aksi takdirde ikamet izninin iptali sözkonusu olabilmektedir.

Copyright © 2019 Slovakia.com.tr
top